Studie & Onderzoek

Paul Blokker is naast boer ook ingenieur en expert op het gebied van natuurlijke kringlooplandbouw en energetische landbouw. Hij volgt de onderzoeken en ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Tevens is hij bestuurslid van de Vereniging tot Behoud van Boeren en Milieu (VBBM) en schreef verschillende artikelen met betrekking tot de natuurlijke landbouwcycles.

Ook op politiek vlak is hij actief bij het bepleiten van natuurlijke kringlooplandbouw. Verschillende malen schreef hij bezwaarschriften naar de vaste kamercommissie van landbouw om in te gaan tegen wettelijke maatregelen die de natuurlijk kringlooplandbouw tegengaan, zoals die van het emissiearm uitstrooien van mest.

P. Blokker – De invloed van de veranderde landbouw op het bodem-plant-dier systeem en de men’s Lees verder… pdf: P. Blokker.

P. Blokker – Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat Lees verder… pdf: P. Blokker. Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat

Vanaf 15 februari 2010 is het zo ver. Dertig veehouders van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) mogen dan in een tweejarige praktijkproef – in het kader van het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn – hun drijfmest bovengronds uitrijden.

S. Fallon – Moderne voedselkeuzen en bereidingstechnieken als pasterurisatie hebben de gezondheid, vitaliteit en levensduur van de mens ingeperkt. Lees verder.. pdf: S. Fallon. Voedzame tradities

G.T. Wrench – Natuurvolkeren eten overwegend rauw voedsel en zijn nagenoeg vrij van kanker en andere ziektes. Lees verder…. pdf: G.T. Wrench – Het wiel der gezondheid, een studie van een zeer gezond volk

Voedingscentrum – De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor ijzer, zink, selenium, foliumzuur, vitamine A en vitamine D wordt volgens het voedingscentrum door veel Nederlanders niet gehaald. Lees verder…

(pdf: Voedingscentrum Richtlijnen goede voedselkeuze)

Contact

E-mail: info@kefirboerderij-annahoeve.nl

Bel: 0229 201734

Agenda

Zomervakantie 2019

Wegens de schoolvakantie is de Annahoeve, *week 33 – Vrijdag  16 Augustus open – zaterdag 17 augustus gesloten *week 34 – vrijdag 23 Augustus open – zaterdag 24 Augustus gesloten. * week 35 Vanaf vrijdag …

lees meer ›

Lieve zuivelklanten

Lieve zuivelklanten, Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve woorden, kaartjes, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn man, en vader Paul Blokker.Het is hartverwarmend om te voelen wat Paul „heeft” …

lees meer ›