Onze werkwijze

De Anna Hoeve werkt met het natuurlijk kringloopsysteem. Hierbij staat de kwaliteit van bodem, veevoer, dier en mest centraal. Door bewust en met veel aandacht om te gaan met het veevoer en de grond op onze boerderij, zijn de koeien en de bodem waarop zij grazen optimaal gezond en in balans. Wij produceren op een zeer unieke en innovatieve wijze: wij maken gebruik van de wetten en kracht van de natuur. Wij werken op een manier die zo natuurlijk mogelijk is, dat doen we volgens de principes van energetische landbouw.

Vitale Koe

Doordat onze koeien leven en grazen op een goede bodem en natuurlijk voedsel krijgen zijn ze gezond en vitaal. Onze koeien lopen een groot deel van het jaar dag en nacht buiten, ze mogen het helemaal zelf bepalen. Zodra het lente is gaan ze de wei in en blijven zo lang mogelijk tot in het najaar buiten lopen. Hierdoor bestaat hun dieet hoofdzakelijk uit vers gras en verse kruiden.

Onze manier van werken heeft een zeer gunstig effect op de gezondheid van de dieren. Onze koeien worden gemiddeld 3 jaar ouder dan de gemiddelde Nederlandse koe! Om ons vee gezond te houden wordt naast extra aandacht voor de voeding, de bodem en de extra natuurlijke mineralen ook gebruik gemaakt van homeopathie. Onze koeien krijgen 90% minder antibiotica per koe dan het Nederlands gemiddelde.

Goede mest

Door het natuurlijke voedsel dat wij de koeien geven is de mest die geproduceerd wordt minder schadelijk voor het milieu. Onze mest bevat 45 procent minder ammonium en meer organisch gebonden stikstof. Elke twee jaar worden mestmonsters genomen om de kwaliteit van de mest te meten. Deze bedrijfsvoering wordt geborgd door een certificaat dat wordt uitgegeven door de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu. De Stichting Natuur en Milieu steunt dit certificaat omdat die op alle fronten het milieu ontlast. www.vbbm.nu

Een belangrijk aspect van onze werkwijze is dat wij de mest niet injecteren in de bodem, maar bovengronds uitstrooien, wat veel beter is voor de kwaliteit van de bodem. Op deze manier kan het zonlicht eventuele schadelijke bacteriën en virussen doden. Bij het injecteren van de mest kan dit proces nauwelijks plaatsvinden waardoor het zuurstofgehalte in de bodem veel lager is. Schadelijke bacteriën en virussen kunnen zich dan gemakkelijker handhaven, waardoor het bodemleven uit balans raakt.

Bron: onderzoek van Koch bodemtechniek

De bodem in balans

De kwaliteit van ons veevoer en daarmee de mest en onze manier van mestverwerking hebben een positieve uitwerking op het bodemleven. De hoeveelheid mineralen en spoorelementen in de bodem is hierdoor groot. De kwaliteit van het bodemleven heeft indirect effect op de gezondheid van mens en dier. De aanwezigheid van mineralen in ons voedsel is belangrijk voor de aanmaak van vitamines en andere lichaamsprocessen.

Uit een onderzoek uitgevoerd door het RIVM (Rijks Instituut Voor Milieu) blijkt dat de aanmaak van nieuw leven in onze bodem (bacteriën, schimmels, wormen en wat nog meer in de bodem leeft) 5 tot 6 maal hoger is dan op bedrijven die het natuurlijke kringloopsysteem niet toepassen. Ook zien wij de organische stof (humus) in onze bodem stijgen, terwijl dit in de rest van Nederland gemiddeld genomen aan het dalen is.

Doordat de bodem steeds beter in balans komt, heeft deze ook steeds minder kunstmest nodig. Er wordt alleen nog kunstmest gebruikt als de bodem niet helemaal goed functioneert, bijvoorbeeld bij droogte of koud weer.

Gezond weiland & natuurlijk vezelrijk voedsel

Onze koeien krijgen uitsluitend natuurlijk voedsel: het oerdieet. In de zomer vers gras en kruiden uit de wei, in de winter ruwvoer, dat minder eiwitten en veel vezels bevat. Ook wordt er aan de koeien een natuurlijk kleimineraal gevoerd waar veel koolstof in zit. Dat vangt allerlei onnatuurlijke gifstoffen op zoals dioxine, waardoor de dieren het voer beter verteren. De kwaliteit van het veevoer heeft niet alleen een positieve uitwerking op de gezondheid van het dier, maar ook op de mest en daarmee op het milieu en de mens.

Wij verbouwen grotendeels onze eigen tarwe voor het krachtvoer van de koeien, de rest wordt zoveel mogelijk regionaal betrokken. Het krachtvoer dat de koeien krijgen is GMO vrij (dus geen genetisch veranderde voedingsstoffen). Daar hebben wij bewust voor gekozen omdat de natuurlijke kringloop wordt verstoord door GMO voedsel. Dat is slecht voor mens, dier en milieu.

Voedzame rauwe melk

Natuurlijk veevoer, een gebalanceerd bodemleven en gezonde koeien betekenen een goede kwaliteit rauwe melk. In melk die afkomstig is van koeien die natuurlijk voer krijgen, buiten lopen en op gezonde bodem grazen zitten meer vitamines en andere vetzuren. Bovendien kunnen zich in deze melk geen salmonella- of colibacteriën ontwikkelen. Goede bacteriën (melkzuurbacteriën) hebben de overhand, waardoor de slechte bacteriën geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Klik op: Rauwmelkse producten

Melk voor het kalfje

Ook onze kalveren profiteren van de rauwe melk. Dat kalveren rauwe melk krijgen is niet vanzelfsprekend. Steeds meer boeren geven de kalveren kunstmelk. Dat doen ze omdat die melk afkomstig is van dieren die grazen op weilanden waar de mest in de bodem wordt geinjecteerd. Deze melk wil niet meer zuur worden, zoals zou moeten, maar gaat rotten.

Bron: http://www.vbbm.nu/

Contact

E-mail: info@kefirboerderij-annahoeve.nl

Bel: 0229 201734

Agenda

Zomervakantie 2019

Wegens de schoolvakantie is de Annahoeve, *week 33 – Vrijdag  16 Augustus open – zaterdag 17 augustus gesloten *week 34 – vrijdag 23 Augustus open – zaterdag 24 Augustus gesloten. * week 35 Vanaf vrijdag …

lees meer ›

Lieve zuivelklanten

Lieve zuivelklanten, Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve woorden, kaartjes, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn man, en vader Paul Blokker.Het is hartverwarmend om te voelen wat Paul „heeft” …

lees meer ›